HRTÅ10021U  ÅU RET Mundtlig retorik (Efterår 15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Oral Rhetoric

Uddannelse
Bemærk at kurset kun kan tages som tilvalgsfag og ikke er en del af den bacheloruddannelsens grundfag
Kursusindhold

Dette praksisorienterede modul opøver i forlængelse af modul I de studerendes mundtlige formidlingsevne og tager sigte på produktion af taler i overensstemmelse med retoriske teorier og principper for offentlig tale. De studerende mødes i taleværksteder, og der arbejdes procesorienteret med hvordan man skriver og holder en tale der mht. indhold og form tjener formålet i den konkrete situation. Gennem taleprocessen lærer de studerende her at give faglig kritik. Efter afholdelsen af talen indleveres en talerapport der bl. a. skal vise at den studerende kan reflektere fagligt over processen, taleproduktet og efterkritikken. Der indgår også oplæsning og en introduktion til stemmebrug i kurset.
I forbindelse med taleværkstedsundervisningen skal deltagerne kunne afsætte tid til gruppearbejdet udenfor de skemalagte timer. Der indgår forskellige krav om aktiv undervisningsdeltagelse som forudsætning for aflæggelse af eksamen

Holdundervisning og taleværkstedsgrupper
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 56