HRTÅ10011U  ÅU RET Almen retorik (Efterår 15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Introduction to Rhetoric

Uddannelse
Bemærk at kurset kun kan tages som tilvalgsfag og ikke er en del af den bacheloruddannelsens grundfag
Kursusindhold

Modulet giver de studerende basal indsigt i retorikfaget, dets discipliner, begrebsapparat og sammenhæng og forbereder dem til at arbejde videre med mundtlig og skriftlig formidling. Der gives en indføring i retorikkens teori og historie med gennemgang af centrale tekster inden for klassisk og moderne retorisk teori. Der indgår undervisning i argumentation, og der arbejdes med retorisk analyse og vurdering af mundtlige og skriftlige tekster fra forskellige tider, repræsenterende forskellige genrer og retoriske problemstillinger. Der indgår undervejs mindre, praktiske øvelser der illustrerer aspekter af det gennemgåede stof.

Studievejledningen på Retorik anbefaler grundbogen ”Retorik. Teori og praksis”, Charlotte Jørgensen og Lisa S. Villadsen (red.). Pensumliste oplyses i forbindelse med kursusstart.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 56
  • I alt
  • 56