HRSK03444U REL, Religion og politik - NGOer, stat og religion. Det organiserede civilsamfund (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Religion and politics - NGOs the state and religion. The organization of civil society

Uddannelse
Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionssociologi, 2008
Kursusindhold

Kurset har til formål at skabe en forståelse for, hvordan religion og politik interagerer fra Den westfalske Fred til nutiden og hvilken betydning det har for . I kurset behandles og bearbejdes centrale teoretiske ræsonnementer om, hvordan religion og politik er blevet inkluderet og ekskluderet i den offentlige debat siden Den westfalske Fred. Fokus ligger på det sene 1900-tals italesættelse af religion i det politiske felt, ex. religiøs fundamentalisme, religion og nationalisme, religion og vold, religion og identitet, religion og modkultur samt sekularisme. Kurset fokuserer på at skabe en forståelse for nutidens positionering af religion i det politiske felt gennem en genealogisk undersøgelse af relationen stat, politisk filosofi og religion fra Den westfalske Fred, Oplysningstiden, nationalismens fremkomst til moderne tid gennem cases fra USA, Europa, Mellemøsten og Danmark. Centralt i kurset er at studenterne udvikler religions- og samfundsvidenskabelige redskaber til fortolkning og analyse, som derefter kan bruges på selvstændige casestudier af religion og politik. Studerende forventes at deltage aktivt med øvelser og oplæg.

Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning:
Særligt studeret område: Religion og politik (fagelementkode HRSK03441E)

Kompendium vil blive tilgængeligt på Absalon

BA i religionsvidenskab eller tilsvarende
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5