HRSK03421U REL, Religion og samfund – metoder (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Religion and Society – Methods

Uddannelse

KA i Religionssociologi, 2008

Kursusindhold

Den studerende kan:

• redegøre for relevante metoder i forhold til religionssociologiske
problemfelter
• benytte metoder i analytisk øjemed.
• analytisk og kritisk reflektere over relevante metoder
Learning by doing. Kurset vil være bygget op således, at studerende i fællesskab foretager en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse (pilotprojekt), som der samtidig skrives opgave på baggrund af.
Faget omfatter en indføring i kvantitative og kvalitative metoder, der gør den
studerende i stand til selvstændigt at:
• Identificere relevante metoder til undersøgelse af udvalgte religionssociologiske problemer.
• Forholde sig analytisk, kritisk og refleksivt til specifikke metodiske problemstillinger.
• Anvende relevante metoder på specifikke religionssociologiske emneområder.

Målbeskrivelser

KA Religionssociologi 2008-studieordning:
Relgion samfund og metoder (fagelementkode HRSK03421E)

BA; Grundfagsniveau i religionssociologi eller lignende.
Der undervises på hold med dialogundervisning og øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5