HRSK03411U REL, Religion og samfund - teorier (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Religion and society - theories

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionssociologi, 2008
Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Religionsvidenskab, 2008

Kursusindhold

Faglige mål
Eksaminanden kan:

• identificere og vurdere teoretiske religionssociologiske problemfelter
• benytte teoretiske problemstillinger i et analytisk øjemed
• analyserende, kritisk og refleksivt bruge relevante teorier
• diskutere og vurdere de teoretiske perspektiver i lyset af valgte problemstillinger

Pensum: Eksaminanden opgiver 1.500 normalsider, som dækker nyere religionssociologiske teorier. I pensum skal indgå mindst ét religionssociologisk værk (monografi) af teoretisk relevans. Pensum skal godkendes af en eksaminationsberettiget underviser.
Studerende forventes at deltage aktivt med øvelser og oplæg

Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning:
Religion og samfund – teorier (fagelementkode HRSK03411E)

KA 2008-studieordning(gymnasierettet)
Religions-sociologi (fagelementkode HREK03011E)

Litteratur vil blive gjort tilgængelig elektronisk via Absalon eller sat frem på semesterhylden

Adgangsgivende BA-uddannelse, tilvalgsfag i Religionssociologi, herunder aftaler med RUC.
Holdundervisning med aktiv deltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5