HRHK03622U REL, Ritual og praksis (E15), (Diskurs og Praksis 7,5 ECTS)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Ritual and praxis

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionshistorie, 2008 eller
Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Religionsvidenskab, 2008

Kursusindhold

Kurset indfører i analyse af ritualer og anden religiøs praksis i deres kulturelle og sociale kontekst. Materiale fra såvel historie, som nutid, vil blive præsenteret. Endvidere introduceres grundlæggende elementer af religionshistorisk tilgang til studiet af ritualer. Kurset behandler desuden forholdet mellem handling, tekst og visuel repræsentation, samt hvordan ritualer kan fungere kundskabsformidlende og konstituerende af religiøse hierarkier. Undervisningen er holdundervisning med diskussioner på grundlag af cases og teoretisk litteratur. Undervisningen afvikles i tæt samarbejde med kurset "Tekst og metode". Der indgår ekskursioner og gæsteforelæsninger.

Ritualer spiller en meget central rolle i såvel moderne som historisk religiøsitet; de kan være stille og rolige, dramatiske, underholdende og nogle gange voldsomme. Individets handlinger bliver gennem ritualer intimt forbundet med narrativer og visuelle repræsentationer (som billeder og arkitektur) indenfor religiøse traditioner og udgør et vigtig grundlag for identitetsdannelser - og konflikter. Dette kursus orienterer de studerende i religionshistoriske teorier om ritualer og handlinger, og giver konstruktive redskaber til brug i eget akademisk arbejde. Der vil blive arrangeret studiebesøg til religiøse ritualer i Københavnsområdet, og disse erfaringer vil indgå i diskussioner af  religiøs praksis i bredere forstand i lyset af teorier og religionshistoriske tilgange til emnet. Undervisningen afvikles i tæt samarbejde med kurset ”Tekst og metode”.

Hvem har magten over den religiøse fortolkning?

Skrift, mundtlighed, diskurs, forfatter, kontekster og deres brug, stemmer, aktører, autoritet, ceremonier og ritualer, scener og rum, legitimitet, institutioner, magten over historien, kulturel erindring, kanon, arkiv, æstetik og retorik, myter og politik, sociale medier - Hvem kontrollerer ritualet?

Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning:
Ritual og praksis (fagelementkode HRHK03621E)

KA 2008-studieordning(gymnasierettet):
Diskurs og praksis: Religionsvidenskabelig teori og metode (fagelementkode HREK03021E) 7,5 ECTS

Kompendium samt kursuslitteratur vil blive meddelt senere via Absalon

BA i religionsvidenskab eller anden relevant BA med tilvalgsfag i religionsvidenskab
Holdundervisning
For at opnå 15 ECTS-points i Diskurs og praksis skal tilvalgsstuderende tillige følge undervisningen i Tekst og metode
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 233
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 275