HRHK03611U REL, Religionsfilosofi (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Philosophy of religions

Uddannelse
Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionshistorie, 2008
Kursusindhold

Kurset indfører i filosofisk refleksion over, og analyse af, religiøse udsagn, forestillinger og handlemåder, og behandler således religionsfilosofiske, etiske og ideologiske problemstillinger og emner. Undervisningen er holdundervisning, med samtaler på baggrund af kilder.

Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning:
Religionsfilosofi (fagelementkode HRHK03611E)

Kilder, samt sekundærlitteratur til fagelementet, vil foreligge første undervisningsgang. Se endvidere kursushjemmesiden på Absalon en til to uger før undervisningens begyndelse primo september.

BA i religionsvidenskab eller anden relevant BA med tilvalgsfag i religionsvidenskab
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 233
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 275