HREK00081U AFLYST, REL, Religion og politik - Andet Vatikanerkoncil (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Religion and politics - II Vatican Council

Uddannelse

Religionsvidenskabsstuderende, der skal skrive hjemmeopgaver: Valgfrit område (BA i religionsvidenskab), religionsanalytisk område A og B (BA-tilvalg), speciel religionshistorie A og B (KA religionshistorie) og særligt studeret område 1 og 2 (KA religionssociologi).

Kursusindhold

Kurset vil introducere udvalgte teorier om religion og politik i den moderne verden og illustrere deres rækkevidde ud fra 2. Vatikanerkoncil (1962-1965). 2. Vatikanerkoncil har i sin ramme og gennemførsel fornyet den katolske kirke.

 

The course will introduce selected theories regarding religion and politics in the modern world. The theories will be illustrated from case studies of the II Vatican Council. II Vatican has renewed the Catholic Church.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
valgfrit emne (fagelementkode HREB00311E)

BA-tilvalg 2007-studieordning:
Religionsanalytisk område A (fagelementkoder HREB10091E)
Religionsanalytisk område B (fagelementkoder HREB10101E)

KA i Religionshistorie, 2008-studieordning:
Speciel religionshistorie A (fagelementkode HRHK03661E)
Speciel religionshistorie B (fagelementkode HRHK03671E)

KA Religionssociologi 2008-studieordning:
Særligt studeret område 1 (fagelementkode HRSK03431E)
Særligt studeret område 2 (fagelementkode HRSK03491E)
Formidling (fagelementkode HRSK03471E)
Regional religionssociologi (fagelementkode HRSK03481E)

 

Melissa J. Wilde, Vatican II. A Sociological Analysis of Religious Change, Princeton and Oxford: Princeton University Press og udvalgte tekster som vil blive tilgængelige over Absalon

 

Melissa J. Wilde, Vatican II. A Sociological Analysis of Religious Change, Princeton and Oxford: Princeton University Press and articles which will be distributed over the course’s home page at Absalon.

BA i religionsvidenskab eller tilsvarende
Holdundervisning og colloquia
Teaching and colloquia
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5