HREK00071U REL, ”Religionens genkomst” i den sekulære stat. Politisk teologi og det post-sekulære(F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

"The reappearance of religion" in the secular state. Political theology and the post-secular

Uddannelse

Studerende på KA-udddannelsen i religionshistorie, der skal tage studieelementerne Speciel religionshistorie A eller Speciel religionshistorie B, samt evt. specialeskrivere

Kursusindhold

I kurset vil vi undersøge hvilken indflydelse den jødiske og kristne traditions opfattelse af historien som guddommeligt determineret har på den moderne politiske tænkning. Dette vil vi blandt andet gøre ved at se nærmere på den teoridannelse, der betegnes som politisk teologi.

Den politisk-teologiske tænknings forståelse af forholdet mellem stat og religion står i opposition til den sekulære, liberale og demokratiske stats grænsedragning mellem religion og politik og giver i stedet en alternativ beskrivelse af den moderne stat som værende netop metafysisk forankret. I denne udlægning er sekulariseringen, ikke en politisk svækkelse af religion, men blot en institutionel forandring. Dette er en tese der har fundet en vis resonans hos politisk radikale filosofer i starten af det 21. Århundrede, parallelt med at den samfundsmæssige udvikling umiddelbart tyder på en ”religionens genkomst”. Vi vil på kurset kritisk læse og diskutere den politiske teologis nøgletekster, samt stifte bekendtskab med nogle af vores samtids ”post-sekulære” teoretikere.  Kurset giver således et solidt overblik over en samtidig diskussion indenfor den vesteuropæiske kulturkreds’ tænkning om religion og politik, såvel som at de idéhistoriske forudsætninger for diskussionen klarlægges.

Målbeskrivelser

KA Religionshistorie 2008-studieordning:
special religionshistorie A (fagelementkode, HRHK03661E)
special religionshistorie B (fagelementkode HRHK03671E)
 
KA Sidefag i Religionsvidenskab 2008-studieordning:
Valgfrit originalsprogsemne (fagelemnetkode HREK03031E)

 

Undervisningsmateriale vil blive offentliggjort på Absalon

 

BA eller tilvalgsfag BA i religionsvidenskab
Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5