HREK00041U REL, Kristne migranter (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

REL, Christian Migrants

Uddannelse

Religionsvidenskabsstuderende, der skal skrive hjemmeopgaver: Valgfrit område (BA i religionsvidenskab), religionsanalytisk område A og B (BA-tilvalg), speciel religionshistorie A og B (KA religionshistorie) og særligt studeret område 1 og 2 (KA religionssociologi).

Kursusindhold

Migration har altid fundet sted og er af modtagerlandene blevet forstået ud fra forskellige integrationsmodeller herunder kulturel, social og økonomisk integration. Vi vil på kurset tage afsæt i grundlæggende teorier om religion, migration og integration med et specifikt fokus på den rolle, religion spiller for den samfundsmæssige integration i Danmark og Europa. Kursets empiriske udgangspunkt er kristne migranter, og vi vil i løbet af undervisningen arbejde med en række eksempler på både konvertitter til kristendom, dansk kirke i udlandet, katolske arbejdsmigranter og pinsekirkekristne fra det globale syd mm. Som en del af kurset indgår ekskursioner til kristne menigheder i Storkøbenhavn. Kurset er relevant for alle, der ønsker at skrive en opgave på overbygningen eller et BA-projekt.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning, valgfrit emne, fagelementkode, HREB00311E, BA 2005-studieordning, valgfrit område, fagelementkode, HREB00181E, BA 2007-tilvalgsordning, Religionsanalytisk område A/B, fagelementkoder, HREB10091E/HREB10101E, KA Religionshistorie, 2008-studieordning, speciel religionshistorie A/B, fagelementkode, HRHK03661E/HRHK03671E, KA Religionssociologi 2008-ordning, Særligt studeret område 1/2, fagelementkode, HRSK03431E/HRSK03491E, Formidling, fagelementkode, HRSK03471E, Regional religionssociologi, fagelementkode, HRSK03481E

Kursuslitteratur vil blive uploaded i Absalon inden kursusstart

BA i religionsvidenskab eller tilsvarende
1 års undervisning på en humanistisk grunduddannelse
Holdundervisning med aktiv deltagelsee
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5