HREK00031U REL, Repræsentationer af Muhammad (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

REL, Representations of Muhammad

Uddannelse

Studieordning for det centrale fag i Religionsvidenskab på BA niveau, 2010 
Tilvalgsstudieordning på BA niveau i Religionsvidenskab, 2007

KA i Religionshistorie, 2008
KA i Religionssociologi, 2008
Det gymnasierettede kandidattilvalg i religionsvidenskab, 2008

Kursusindhold

Islams vigtigste profet Muhammad er blevet repræsenteret på mange forskellige måder af såvel muslimer som ikke-muslimer gennem århundrederne. Muslimer har tilbedt og forherliget Muhammad, anset ham for at være det perfekte eksempel at imitere og udøvet fromme ritualer til hans ære. Ikke-muslimer har skiftevis forkastet, hånet, latterliggjort og beundret ham. I dette kursus studeres udviklingen af profetbiografier om Muhammad, sira, og hvordan Muhammad er blevet repræsenteret i andre kulturelle udtryk, eksempelvis poesi, ritualer og visuel kunst. Både muslimske og ikke-muslimske repræsentationer behandles. Den moderne udvikling tildeles særlig opmærksomhed. Teologiske, juridiske, mystiske, æstetiske og politiske aspekter ved repræsentationer af Muhammad analyseres.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HREB00311E)
 
BA tilvalg 2008-studieordning:
Religionsanalytisk område A (fagelementkode HREB10091E)
Religionsanalytisk område B (fagelementkode HREB10101E)

KA Religionshistorie 2008-studieordning:
Speciel religionshistorie A (fagelementkode HRHK03661E)
Speciel religionshistorie B (fagelementkode HRHK03671E)

KA Religionssociologi 2008-studieordning:
Særligt studeret område 1 (HRSK03431E)
Særligt studeret område 2 (HRSK03491E)

KA Religionsvidenskab, gymnasierettede 2008-studieordning:
Valgfrit originalsprogsemne (HREK03031E)

Kompendium, der fremstilles inden semesterstart.

1 års undervisning på en humanistisk grunduddannelse
Holdundervisning med studenterdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5