HREK00021U REL, Moderne reformbevægelser i Indien (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

REL, Modern reform movements in India

Uddannelse

Studieordning for det centrale fag i Religionsvidenskab på BA niveau, 2010 
Tilvalgsstudieordning på BA niveau i Religionsvidenskab, 2007

KA i Religionshistorie, 2008
KA i Religionssociologi, 2008
Det gymnasierettede kandidattilvalg i religionsvidenskab, 2008

Kursusindhold

Indien er hjemsted for en lang række religioner, som er kendetegnet ved stor traditionsbevidsthed og ofte konservatisme. Tre hundrede års britisk kolonisering frem til uafhængigheden i 1947 bevirkede gennemgribende ændringer i samfundet og også på religionerne. I 1800-tallet førte dette til opkomsten af et antal reformbevægelser særligt blandt hinduer og muslimer, der ville etablere et modstykke til den europæiske påvirkning og kristne mission; gennem nytolkning ville reformatorerne give deres religion nyt liv og modstandskraft. Reformbevægelserne er et eksempel på religiøs innovation foranlediget af kulturmøde og modernitet, der har paralleller andre steder i verden. Kurset vil give en oversigt over moderne udviklinger i hinduismen og islam i Indien set gennem nogle udvalgte reformbevægelser, med betoning af deres tolkninger af grundteksterne, deres politiske ideer og deres holdning til nutidens udfordringer.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HREB00311E)
 
BA tilvalg 2008-studieordning:
Religionsanalytisk område A (fagelementkode HREB10091E)
Religionsanalytisk område B (fagelementkode HREB10101E)

KA Religionshistorie 2008-studieordning:
Speciel religionshistorie A (fagelementkode HRHK03661E)
Speciel religionshistorie B (fagelementkode HRHK03671E)

KA Religionssociologi 2008-studieordning:
Særligt studeret område 1 (HRSK03431E)
Særligt studeret område 2 (HRSK03491E)

KA Religionsvidenskab, gymnasierettede 2008-studieordning:
Valgfrit originalsprogsemne (HREK03031E)

Kompendium, der fremstilles inden semesterstart.

1 års undervisning på en humanistisk grunduddannelse
Holdundervisning med studenterdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5