HREK00011U REL, Religionspsykologi, socialpsykologi og kognitionsforskning (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

REL, Psychology of Religions, social psychology and cognitive approaches to the study of religions

Uddannelse

Studieordning for det centrale fag i Religionsvidenskab på BA niveau, 2010 
Tilvalgsstudieordning på BA niveau i Religionsvidenskab, 2007

KA i  Religionshistorie, 2008
KA i Religionssociologi, 2008
Det gymnasierettede kandidattilvalg i religionsvidenskab, 2008

Kursusindhold

Kurset introducerer udvalgte religionspsykologiske temaer med særlig med særlig henblik på teorier om religions betydning for ’coping’, altså hvordan mennesker klarer sig igennem psykologiske konflikter i livets løb.

Kurset vil desuden indføre udvalgte dele af kognitionsforskningen.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HREB00311E)
 
BA tilvalg 2008-studieordning:
Religionsanalytisk område A (fagelementkode HREB10091E)
Religionsanalytisk område B (fagelementkode HREB10101E)

KA Religionshistorie 2008-studieordning:
Speciel religionshistorie A (fagelementkode HRHK03661E)
Speciel religionshistorie B (fagelementkode HRHK03671E)

KA Religionssociologi 2008-studieordning:
Særligt studeret område 1 (HRSK03431E)
Særligt studeret område 2 (HRSK03491E)

KA Religionsvidenskab, gymnasierettede 2008-studieordning:
Valgfrit originalsprogsemne (HREK03031E)

Der vil ikke være en lærebog til kurset, men blive udarbejdet et kompendium af tekster som vil være tilgængelige via Absalon.

1 års undervisning på en humanistisk grunduddannelse
Holdundervisning med studenterdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5