HREB10061U  REL, Nyere og global kristendomshistorie (tilvalg) (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Newer and Global History of Christianity

Uddannelse
Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Religionsvidenskab, 2007
Kursusindhold

Hovedlinjer i kristendomshistorien, lokalt og globalt betragtet, i det 19. og 20. århundrede, herunder indblik i et repræsentativt udvalg af kristendomsformer fra forskellige strømninger og geografiske områder.

Målbeskrivelser

BA tilvalg 2007-studieordning:
Nyere og global kristendom (fagelementkode HREB10061E)

Kursushjemmesiden på Absalon vil oplyse om pensum og anbefalet litteratur

Ca. 2 års studier i et andet humanistisk fag samt kristendomshistorie
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 122,5
  • Forelæsninger
  • 15
  • I alt
  • 137,5