HREB10051U  REL, Idéhistorie (tilvalg) (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

History of ideas

Uddannelse

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Religionsvidenskab, 2007

Kursusindhold

Kurset indfører i hovedlinjer i den europæiske idéhistorie fra antikken til nutiden med særlig henblik på religionsfilosofiske og etiske positioner. Undervisningen er holdundervisning med samtaler på baggrund af kilder

Målbeskrivelser

BA tilvalg 2007-studieordning:
Idéhistorie (fagelementkode HREB10051E)

Kompendium til fagelementet Idéhistorie samt angivelser af og adgang til relevant sekundærlitteratur vil foreligge første undervisningsgang. Se endvidere kursushjemmesiden på Absalon en til to uger før undervisningens begyndelse primo september

Ca. 2 års studier i et andet humanistisk fag samt kristendomshistorie
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 233
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 275