HREB10041U AFLYST, REL, Islam historisk og aktuelt (tilvalg) (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Islam in Historic and Contemporary Perspective

Uddannelse

Tilvalgsstudieordning på BA niveau i Religionsvidenskab, 2007

Kursusindhold

I kurset behandles islams oprindelse og formative periode: Muhammed som historisk person, dannelsen af det første muslimske fællesskab og dets forhold til omgivende jødiske og kristne grupper samt islams tidlige ekspansion. Endvidere sætter kurset fokus på islams varierende former og hvorledes forskellige tolkningstraditioner af Koranen og hadither opstod omkring spørgsmål om religiøs autoritet, sharia og politisk magt. De sufiske traditioner inden for teologi og ritualer behandles. Endvidere lægges stor vægt på, hvorledes muslimsk liv leves i forskellige dele af verden og variationer i religiøs praksis samt på hvorledes islam har udviklet sig som minoritetsreligion i Vesten med særligt fokus på Danmark. Temaer såsom livsstil, familieliv og kulturmøde tages op. Udviklingen af politisk islam og liberale tolkninger samt den rolle, som kvindelige teologer spiller, har en selvfølgelig plads i diskussionerne. Under kurset anvendes eksempler fra Koranen og tolkninger af de kanoniske tekster fra historie og nutid, bøn og ritualer, hverdagslivets praksis vedrørende klædedragt, mad og familierelationer.

Målbeskrivelser

BA 2007-tilvalgsordning:
Islam: Historisk og aktuelt (fagelementkode HREB10041E)

Daniel W. Brown. A New Introduction to Islam. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009 (2nd edition)

Catharina Raudvere. Islam: An Introduction. London: I.B. Tauris, 2015

Marianne Holm Pedersen og Mikkel Rytter (red.). Islam og muslimer i Danmark, religion, identitet og sikkerhed efter 11. september 2001. København: Museum Tusculanum 2011

Studentereksamen eller tilsvarende samt ca. 2 års studier i et andet humanistisk fag
Deltagerne bør have fulgt Introduktion til religionshistorie (tilvalg)
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 178,25
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 206,25