HREB00331U REL, Nyere og global kristendomshistorie (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Newer and Global History of Christianity

Uddannelse

Studieordning for det centralefag i Religionsvidenskab på BA niveau, 2010

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Religionsvidenskab, 2007

Kursusindhold

Hovedlinjer i kristendomshistorien, lokalt og globalt betragtet, i det 19. og 20. århundrede, herunder indblik i et repræsentativt udvalg af kristendomsformer fra forskellige strømninger og geografiske områder.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Nyere og global kristendomshistorie (fagelementkode, HREB00331E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Nyere og global kristendomshistorie (fagelementkode HREB10061E)

Kursushjemmesiden på Absalon vil oplyse om pensum og anbefalet litteratur

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 123,5
  • Forelæsninger
  • 14
  • I alt
  • 137,5