HREB00321U  REL, Idéhistorie (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

The History of Ideas

Uddannelse

Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Religionsvidenskab, 2015

BA- tilvalg Religionsvidenskab, 2007

Kursusindhold

Kurset indfører i hovedlinjer i den europæiske idéhistorie fra antikken til nutiden med særlig henblik på religionsfilosofiske og etiske positioner. Undervisningen er holdundervisning med samtaler på baggrund af kilder.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Idéhistorie (fagelementkode HREB00321E)

BA-Tilvalg 2007-studieordining:
Idéhistorie (fagelementkode HREB10051E)

Kompendium til fagelementet Idéhistorie samt angivelser af og adgang til relevant sekundærlitteratur vil foreligge første undervisningsgang. Se endvidere kursushjemmesiden på Absalon en til to uger før undervisningens begyndelse primo februar.

Ca. to års studier i et humanistisk fag samt fagelementet kristendomshistorie.
Forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 191
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 275