HREB00041U REL, Sociale netværk, social kapital og religion (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

REL, Social networks, social capital and religion

Uddannelse

Studieordning for det centrale fag i Religionsvidenskab, 2010
Studieordning for tilvalg i Religionsvidenskab, 2007
Kandidatudannelsen i Religionsvidenskab, 2008  
Kandidatuddannelsen i Religionssociologi, 2008
Kandidatsidefag i Religionsvidenskab, 2008
 

Kursusindhold

Sociologien har siden Tönnies og Durkheim været interesseret i, hvordan samfundet overhovedet kan hænge sammen. På samme made har “sammenhængskraft” været et politisk buzz-word i den danske debat.På samme made har sociale netværk udgjort et central perspektiv i religionssociologien siden 1960ernes studier i nye religiøse bevægelser og de baner, der førte folk til konversion. Sociale netværk og peer effects har således spillet en central rolle i forklaringen af religiøs forandring.
I dette fag kigger vi på samfundets sammenhænge udfra et mere stringent perspektiv med udgangspunkt i sociale netværk og social kapital. Specifikt vil vi kigge på den forskning i religion, der undersøger sammenhængen mellem religiøsitet, tillid, sociale netværk og social kapital. Med udgangspunkt i nyere forskning søger vi således at give de studerende redskaber til at forstå effekten af social organisering på mikro-, meso- og makro-niveau. Samtidigt fokuserer vi på, hvordan denne forståelse kan anvendes i konkrete, empiriske undersøgelser af religion i den sociale virkelighed.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HREB00311E)
 
BA tilvalg 2008-studieordning:
Religionsanalytisk område A (fagelementkode HREB10091E)
Religionsanalytisk område B (fagelementkode HREB10101E)

KA Religionshistorie 2008-studieordning:
Speciel religionshistorie A (fagelementkode HRHK03661E)
Speciel religionshistorie B (fagelementkode HRHK03671E)

KA Religionssociologi 2008-studieordning:
Særligt studeret område 1 (fagelementkode HRSK03431E)
Særligt studeret område 2 (fagelementkode HRSK03491E)

KA-sidefag Religionsvidenskab 2008-studieordning:
Valgfrit Originalsprogsemne (fagelementkode HREK03031E)

Kursuslitteratur vil blive uploaded før kursusstart i Absalon

Forelæsninger og seminar-timer med studenterdeltagelse.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • Kollokvier
  • 28
  • I alt
  • 412,5