HREB00031U REL, Religion, æstetik og musik (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Religion, aesthetics and music

Uddannelse

BA-studieordning for det centrale fag i Religionsvidenskab, 2010
BA tilvalg-studieordning Studieordning for i Religionsvidenskab, 2007

KA-studieordning i Religionshistorie, 2008
KA-studieordning i Religionssociologi, 2008
KA-studieordning for Kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008

 

 

Kursusindhold

Musik og sang har altid spillet en stor rolle i menneskelig kultur, men ligesom andre kunstarter har den gennem det meste af historien været knyttet til religionen – eller været en del af den. Først med oplysningstiden opstår forestillingen om kunst som autonomt fænomen, en opfattelse, der som bekendt er den dominerende i vestlige samfund i dag. Religionerne benytter sig dog fortsat af musik på mange forskellige måder: som element i ritualer, som bærer af religiøse budskaber, som stemningsskaber, som sakral lyd. Religionsforskningen har, takket være teksternes store betydning, ofte overset eller ikke interesseret sig for musik som selvstændigt fænomen i religiøs praksis. Ligesom andre kunstarter er musik blevet set som symbolske udtryk for religionernes lære og mytologi, men der er god grund til at rette søgelyset på den komplekse funktion, musik har i religiøs praksis, og til at undersøge musik som mere end formidling af tekster og dogmatik.

Kurset vil behandle den dynamik, der udfolder sig mellem en given religions normer og dogmer, musikerens eller sangerens kunstneriske udførelse, og tilhørernes opfattelser og fortolkninger, og har dermed en række både teoretiske og metodiske perspektiver. Det vil give en indføring i æstetiske ideer gennem tiderne og dernæst gennem en række eksempler diskutere religioners brug af musik, og hvordan den kan analyseres i de forskellige kontekster.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HREB00311E  )
 
BA tilvalg 2008-studieordning:
Religionsanalytisk område A (fagelementkode HREB10091E )
Religionsanalytisk område B (fagelementkode HREB10101E )

KA Religionshistorie 2008-studieordning:
Speciel Religionshistorie valgfag A (fagelementkode HRHK03661E )
Speciel Religionshistorie valgfag B (fagelementkode HRHK03671E )

KA Religionssociologi 2008-studieordning:
Særligt studeret område 1 (HRSK03441E)
Særligt studeret område 2 (HRSK03491E)

KA-sidefag Religionsvidenskab 2008-studieordning:
Valgfrit originalsprogsemne (Fagelementkode HREK03031E)

Kompendium der fremstilles inden studiestart

1 års undervisning på en humanistisk grunduddannelse
Holdundervisning med studenterdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5