HREB00021U AFLYST; REL, Repræsentationer af Muhammad (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Representations of Muhammad

Uddannelse

BA-studieordning for det centrale fa i Religionsvidenskab, 2010
BA tilvalg-studieordning i Religionsvidenskab, 2007


KA- studieordning i Religionshistorie, 2008
KA-studieordning i Religionssociologi, 2008
KA-sidefag i Religionssociologi, 2008

Kursusindhold

Islams vigtigste profet Muhammad er blevet repræsenteret på mange forskellige måder, af såvel muslimer, som ikke-muslimer, gennem århundrederne. Muslimer har tilbedt og forherliget Muhammad, anset ham for at være det perfekte eksempel at imitere, og udøvet fromme ritualer til hans ære. Ikke-muslimer har skiftevis forkastet, hånet, latterliggjort og beundret ham. I dette kursus studeres udviklingen af profetbiografier om Muhammad, sira, og hvordan Muhammad er blevet repræsenteret i andre kulturelle udtryk, eksempelvis poesi, ritualer og visuel kunst. Både muslimske og ikke-muslimske repræsentationer behandles. Den moderne udvikling tildeles særlig opmærksomhed. Teologiske, juridiske, mystiske, æstetiske og politiske aspekter ved repræsentationer af Muhammad analyseres

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HREB00311E  )
 
BA tilvalg 2008-studieordning:
Religionsanalytisk område A (fagelementkode HREB10091E )
Religionsanalytisk område B (fagelementkode HREB10101E )

KA Religionshistorie 2008-studieordning:
Speciel Religionshistorie valgfag A (fagelementkode HRHK03661E )
Speciel Religionshistorie valgfagB (fagelementkode HRHK03671E )

KA Religionssociologi 2008-studieordning:
Særligt studeret område 1 (fagelementkode HRSK03441E)
Særligt studeret område 2 (fagelementkode HRSK03491E)

KA-sidefag i Religionssociologi 2008-studieordning:
Valgfrit originalsprogsemne (fagelementkode HREK03031E)

Litteratur og pensum vil blive oplyst på Absalon

1 års undervisning på en humanistisk grunduddannelse
Holdundervisning med studenterdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5