HREÅ00481U ÅU REL, Religionsvidenskabernes metodologi (Forår 2016)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Religionsvidenskabernes metodologi (Forår 2016)

Uddannelse
  1. Religionsvidenskab for Åbent Universitet, 2010-ordningen
Kursusindhold

I faget udbygges kendskabet til religionsvidenskabeligt relevante metodologiske problemstillinger, især som de afspejler sig i den nyere litteratur. Der lægges vægt på fordybelse og opmærksomheden samles om enkelte metodologiske problemstillinger. Samtidigt er det hensigten at opøve færdigheder i at drøfte og analysere primært materiale, og derfor vil der blive inddraget materiale fra en eller flere religioner.

Målbeskrivelser

ÅU 2010-studieordning

Religionsvidenskabens metodologi (fagelementkode HREB00481E)

Forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5