HREÅ00471U ÅU REL, Idehistorie (Forår 2016)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

ÅU REL, Idehistorie (Forår 2016)

Uddannelse

Religionsvidenskab for Åbent Universitet, 2010-ordningen

Kursusindhold

Faglige mål Eksaminanden kan
- forholde sig analytisk, kritisk og refleksivt til grundlæggende problemer og positioner inden for religionsfilosofisk og etisk tænkning
- anvende væsentlige dele af fagterminologien
- diskutere og udpege ligheder og forskelle inden for et udvalg af væsentlige grundsynspunkter.

 

Målbeskrivelser

ÅU 2010-studieordning

Idehistorie (fagelementkode HREB00471E)

Forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5