HREÅ00461U ÅU REL, Det religiøse landskab i Danmark (Efterår 15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Individually studied area

Uddannelse

Det centrale fag på BA niveau i Religionsvidenskab for Åbent Universitet, 2010

Kursusindhold

For et par generationer siden var det en udbredt antagelse, at religion var ved at blive et levn fra ældre tider, og at religion og religiøs tro stort set ville forsvinde i takt med, at vores samfund blev mere og mere moderne. Som bekendt er det ikke gået sådan: det religiøse landskab blomster i Danmark og er under stadig forandring. Folkekirken omfatter fortsat ca. 80 % af befolkningen, men det er omstridt, hvor stor betydning den – og kristendommen som helhed – har i det danske samfund. En mangfoldighed af andre religioner har gjort deres indtog: islam er på få år blevet langt den største minoritetsreligion, men mange andre religioner og religiøse bevægelser, nye såvel som gamle og velkendte, optræder som tilbud på det religiøse marked. Samtidig er den enkeltes forhold til religion under forandring, og man kan sige, at enhver nu kan sammensætte sin egen religion, gerne som en blanding af elementer fra forskellige religioner.

Kurset vil give en oversigt over religioners og religiøse bevægelsers stilling i det moderne Danmark. Gennem en række eksempler vil det belyse, hvor forskelligartet det religiøse landskab her i landet er i dag.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Valgfrit område (Fagelementkode HREB00461E)
 

Det er en fordel, men ingen betingelse, tidligere at have fulgt undervisningen i religionshistorie og religionssociologi
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Undervisningsforberedelse
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve