HREÅ00451U ÅU REL, Kristendomshistorie (Efterår 15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

History of Christianity

Kursusindhold

Faglige mål eksaminanden kan
- indplacere tekster, begreber og idéer i deres historiske sammenhæng
- analysere tekster og problemstillinger, der berører kristendommens opståen og udvikling 13
- redegøre for væsentlige strømninger og indflydelsesrige positioner inden for nyere og global kristendomshistorie
- behandle og overskue længere historiske forløb.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0