HPLB01093U POL, Tema 4a/b Fordybelsesemne (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Topic 4a/b Individually Studied Topic

Uddannelse

BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk og

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen

Kursusindhold

Viden om de væsentligste elementer i det moderne Polens identitetsdannelse. Viden om hovedtræk i de transformationsprocesser, som har fundet sted i Polen efter kommunismens fald i 1989: overgangen til demokrati og et frit marked, forandringerne i samfundet, kultur, mentalitet.

Målbeskrivelser

BA 2010-ordning: 
Tema 4a fordybelsesemne (fagelementkode HPLB01091E)

Tema 4b Valgfrit emne (fagelementkode HPLB01101E) 

Kompendium og teksterne er tilgængelige på Absalon

Kursus i Polens Historie, litteratur og kultur
holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 80
  • Forberedelse
  • 304,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse