HPLB01081U POL, Polsk Sprog 3 (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Polish Language Proficiency 3

Uddannelse
Udbydes efter: BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk eller

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Et Slavisk Sprog, 2007-ordningen
Kursusindhold

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af intensivt arbejde med tekster, med hovedvægt på identifikation af idiomatiske og fraseologiske forhold.

Samtaleøvelser med henblik på at indøve mundtlig sprogfærdighed, så der kan føres en adækvat samtale om teksternes indhold samt om emner fra hverdagen. Skriveøvelser, hvis hovedformål er at optræne evnen til referat.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Polsk Sprog 3 (fagelementkode HPLB01081E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Skriftlig oversættelser fra Polsk til dansk (fagelementkode HPLB10041E)

Aftales i forbindelse med undervisningen

Bestået propædeutik samt sprog 2 eller tilsvarende
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 370,5
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse