HPLB01061U POL, Polsk Sprog 2 (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Polish Language Proficiency 2

Uddannelse

BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk.

Kursusindhold

Oversættelsesøvelser med vægt på kontrasten mellem polsk og dansk, herunder forståelse for idiomatiske forskelle samt sikkerhed i ordbogsbenyttelse. Systematisk gennemgang af polsk syntaks.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Polsk Sprog 2 (Fagelementkode HPLB01061E)

R. Laskowski: Polnische Grammatik (Warszawa / Leipzig1979); Anita Pluwak: Grundkursus i polsk grammatik (2012; kompendium tilgængeligt via Absalon)

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 5
  • Forberedelse
  • 351,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse