HPLB01051U POL, Polens kultur, mentalitet, samfund: identitetsdannelse og moderne forhold med filmseminar (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Poland: Mentality, Culture, Society. Historical and Contemporary Perspectives with filmseminar

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk og

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen
Kursusindhold

Viden om de væsentligste elementer i det moderne Polens identitetsdannelse. Viden om hovedtræk i de transformationsprocesser, som har fundet sted i Polen efter kommunismens fald i 1989: overgangen til demokrati og et frit marked, forandringerne i samfundet, kultur, mentalitet.

Målbeskrivelser

BA 2010-ordning
Polens kultur, mentalitet, samfund: identitetsdannelse og moderne forhold (fagelementkode HPLB01051E)

BA tilvalg 2007-ordningen:
Et østeuropæisk lands kultur og mentalitet (fagelementkode HØEB10021E)

Kompendium og teksterne er tilgængelige på Absalon

Der er ingen forudsætningskrav til kurset
holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 60
  • Forberedelse
  • 268,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse