HPLB01051U  POL, Polens kultur, mentalitet, samfund: identitetsdannelse og moderne forhold med filmseminar (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Poland: Mentality, Culture, Society. Historical and Contemporary Perspectives with filmseminar

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk og

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen
Kursusindhold

Viden om de væsentligste elementer i det moderne Polens identitetsdannelse. Viden om hovedtræk i de transformationsprocesser, som har fundet sted i Polen efter kommunismens fald i 1989: overgangen til demokrati og et frit marked, forandringerne i samfundet, kultur, mentalitet.

Målbeskrivelser

BA 2010-ordning
Polens kultur, mentalitet, samfund: identitetsdannelse og moderne forhold (fagelementkode HPLB01051E)

BA tilvalg 2007-ordningen:
Et østeuropæisk lands kultur og mentalitet (fagelementkode HØEB10021E)

Kompendium og teksterne er tilgængelige på Absalon

Der er ingen forudsætningskrav til kurset
holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 60
  • Forberedelse
  • 268,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5