HPLB01041U  POL, Polsk Sprog 1 (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Polish Language Proficiency 1

Uddannelse
Udbydes efter studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010-ordning eller

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Et Slavisk Sprog, 2007-ordningen
Kursusindhold

Ved kursets afslutning kan eksaminanden dokumentere grundig forståelse af det polske sprogs morfologi, samt vise receptiv og reproduktiv forståelse af sprogets struktur og funktionsmåde.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning
Polsk sprog 1 (fagelementkode HPLB01041E)

BA tilvalg 2007-ordningen:
Sprog I TV (fagelementkode HPLB10011E) 
Praktisk Sprogfærdighed TV (fagelementkode HPLB10021E)

Anita Pluwak, Grundkursus i polsk grammatik (kompendium, tilgængeligt via Absalon, evt. print on demand via Studenterafdelingen). Øvrige materialer aftales i forbindelse med undervisningen.

Polsk propædeutik A og B
Arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i dialoger og øvelser, herunder intensivt arbejde med tekster og ordbøger.
Ekstra undervisningsmateriale (øvelser etc.) er tilgængeligt via det relevante kursusrum i Absalon
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 341
 • Forelæsninger
 • 56
 • Vejledning
 • 14,5
 • I alt
 • 412,5