HPLB00711U  POL, Polens historie, litteratur og kultur (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Poland: History, Culture and Literature

Uddannelse

2015-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk

Kursusindhold

Kurset fokuserer på hovedtræk i Polens historie, kulturhistorie og samfundsforhold med særligt henblik på de faktorer, der bidrager til at give landet dets identitet. Udvikling i 1800 og 1900-talet står i centrum

Målbeskrivelser

BA 2015-ordning:
Polens historie, kultur og litteratur (fagelementkode HPLB00711E)

A. Prazmowska, Poland.A Modern History; B. Porter-Szucs, Poland in the Modern World: Beyond Martyrology. N. Davies, God’s Playground (udvalgde kapitler)

holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 1
  • Forberedelse
  • 355,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5