HPLÆ00011U POL, Polsk propædeutik 1 (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Polish Propaedeutics 1

Uddannelse
Udbydes efter 2015-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk
Kursusindhold

Deltagerne skal ved kursets afslutning have tilegnet sig kendskab til sprogets fundamentale karakteristika, dvs. grundtræk af polsk fonetik og grammatik, samt beherske det elementære ordforråd svarende til den i undervisningen gennemgåede del af begyndersystemet. De skal endvidere kunne forstå enklere polske tekster og oversætte dem til dansk. Målet nås gennem arbejde med tekster og uddybende gennemgang af anvendt grammatik.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Polsk propædeutik A (fagelementkode HPLÆ00011E)

Władysław Miodunka: Cześć, jak się masz?Part 1: Spotykamy się w Polsce, Universitas: Kraków; bogen købes i Akademisk Boghandel; øvrige materialer præsenteres v. undervisningsstart.

Der er ingen forudsætningskrav til kurset
Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i dialoger, øvelser o.l.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 4
  • Forberedelse
  • 296,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse