HPEB01301U PERS, Moderne persisk litteratur B med litterær metode (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Modern Persian Literature B with literary method

Uddannelse

Udbydes efter Mellemøstens sprog og samfund med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010-ordningen,

Kursusindhold

Gennemgang af moderne persisk litteratur fra 1900-tallet op til i dag samt introduktion til litterær metode

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Persisk litteratur B (fagelementkode HPEB01301E)

Udleveres på kurset

Bestået eksamen i Moderne persisk litteratur A eller tilsvarende og beherskelse af persisk sprog på mellemniveau
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse