HPEB01291U PERS, Persisk litteratur A (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Persian literature A

Uddannelse
Udbydes efter Mellemøstens sprog og samfund med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010-ordningen,
Kursusindhold

Der læses moderne persisk litteratur med henblik på en beskrivelse af Irans litteraturhistorie ca. 1920 til i dag

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Persisk litteratur A (fagelementkode HPEB01291E )

Den studerende skal have aflagt eksamen i Persisk propædeutik A og B
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5