HPEB01262U PERS, Persisk litteratur i oversættelse (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Persian literature in translation

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010

 

Kursusindhold

Aflæsning, beskrivelse og analyse af de gennemgående temaer i den postrevolutionære persiske litteratur, fremlæggelse af disse temaer ud fra en sammenligning forfatterskaber imellem og ud fra en perspektivering via den læste sekundærlitteratur.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Moderne persisk litteratur i oversættelse (Fagelementkode HPEB01261E)

 

Udleveres ved undervisningens påbegyndelse.

Klasseundervisning med diskussion, deltagere og underviser imellem
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 37
 • Forberedelse
 • 315,5
 • Forelæsninger
 • 56
 • Vejledning
 • 4
 • I alt
 • 412,5