HPEB01241U PERS, Oversættelse, Persisk- Dansk med grammatik (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Translation, Persian-Danish with grammar

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010

Kursusindhold

Oversættelse af middelsvære, moderne persiske tekster på basis af fagelementets indhold af morfologisk og syntaktisk analyse, oversættelse til et nuanceret og idiomatisk korrekt dansk, færdighed i anvendelse af grammatiske og syntaktiske analyseredskaber samt færdighed i at sammenligne og kunne forklare forskellene på persisk og dansk syntaks og grammatik.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Persisk-dansk oversættelse med grammatik (fagelementkode HPEB01241E)

Udleveres ved undervisningens påbegyndelse.

Bestået Persisk propædeutik & Kommunikativt persisk
Klasseundervisning med diskussion deltagere og underviser imellem
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5