HPEB01181U PERS, Kommunikativt Persisk (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Communicative Persian

Uddannelse
Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010
Kursusindhold

Forstå og kommunikere indholdet af en tekst eller et videoklip, oversætte og kommunikere sin forståelse videre på persisk, føre en enkelt samtale med sikkerhed, analysere lettere kompliceret persisk grammatisk og syntaktisk.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Kommunikativt Persisk  (fagelementkode HPEB01181E)

Persisk Propædeutik B
Holdundervisning
Der må påregnes en del forberedelse, da der skal fremlægges oplæg på persisk.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5