HPEÆ00011U PERS, Persisk propædeutik 1 (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Persian propaedeutics 1

Uddannelse
Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2015
Kursusindhold

Vise elementært kendskab til persisk grammatik og tilegnelse af basalt ordforråd, vise beherskelse af elementære læse-, skrive- og talefærdigheder.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Persisk propæduetik 1  (fagelementkode HPEÆ00011E )

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 300,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • I alt
  • 412,5