HPÆK03572U  Modul 3: PÆD, Modul 3: Analyse af pædagogiske problemstillinger.

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Analysis of educational issues.

Uddannelse

kandidat.

Kursusindhold

Undervisningen sigter mod at give de studerende indsigt i en række udvalgte og aktuelle pædagogiske analyser. Undervisningen vil være tilrettelagt som holdundervisning med underviseroplæg, studenterfremlæggelser, opponance og gruppediskussioner. Der vil gennem hele forløbet være indlagt skriveopgaver, øvelser, mm., der alle retter sig mod at facilitere de studerendes selvstændige arbejde med at udvikle projekt- og undersøgelsesdesign til modulets afsluttende opgave.

Formålet med undervisningen er, på baggrund af læsninger af forskelligartede analyser, at de studerende bliver mere bevidste om, hvordan pædagogiske problemstillinger konstrueres og former sig. Endvidere vil der på modulet blive arbejdet med, hvordan analyser etableres som et samspil mellem et pædagogisk forskningsfelt og dets traditioner, specifikke teoretiske positioner og konkret materiale. Dette ved at undersøge analysernes konkrete begrebsbrug og effekter heraf.

Holdundervisning.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 367,5
  • I alt
  • 409,5