HPÆB10191U  PÆD, TV-Modul 7: Pædagogisk sociologi og uddannelsessociologi.

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Sociology of Pedagogy and Sociology of Education.

Kursusindhold

Indkredse og analysere relationer mellem pædagogik og samfund, og mellem pædagogiske institutioner og uddannelsesinstitutioner på den ene side og samfund på den anden side. Beskrive og forklare pædagogik og uddannelse i relation til sociale, kulturelle og politiske sammenhænge.

Samundervisning med grunduddannelsens Modul 7.

Holdundervisning.
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis).
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5