HPÆB10181U  PÆD, TV-Modul 6: Fordybelse i særligt studeret emne.

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Immersion into an Individually Chosen Topic.

Uddannelse

Tilvalg, BA, Pædagogik

Kursusindhold

På modulet ’fordybelse i særligt emne’ arbejder de studerende med deres selvvalgte emner eller sagsområder indenfor pædagogikkens institutionaliserede områder, fx familier, daginstitutioner, skoler, professionsrettede uddannelser, livslang læring, og/eller inden for forskellige af pædagogikkens discipliner, fx pædagogisk sociologi, pædagogisk psykologi, pædagogikkens historie, pædagogisk filosofi, pædagogisk antropologi og didaktik. Der arbejdes med centrale teorier og historisk og/eller empirisk indsigt af betydning for behandlingens af de valgte emner og problemstillinger. Undervisningen afholdes som seminarer og holdundervisning.

 

Såfremt kurset ikke oprettes p.g.a. for få tilmeldinger, bliver der i stedet tilbudt vejledningstimer til de studerende, der har tilmeldt sig kurset.

Holdundervisning.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5