HPÆB10141U  PÆD, TV-Modul 2: Psykologiske temaer i pædagogik

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Psychological Themes in Education

Uddannelse

BA, Pædagogik

Kursusindhold

Kurset fokuserer på studiet af centrale udviklings- og læringsteorier samt personligheds- og socialpsykologiske teorier. Omfatter herunder studiet af forhold vedrørende individets identitetsdannelse, kognition og socialisation i en samfundsmæssig og pædagogisk kontekst.

Der er samundervisning med "Modul 2: Psykologiske temaer i Pædagogik", Hold 1 på grunduddannelsen.  

Holdundervisning.
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig sagsfremstilling med forberedelse.
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5