HPÆB10131U  PÆD, TV-Modul 1: Professioner, vidensformer og anvendelse.

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Professions, Forms of Knowledge, and Their Application

Uddannelse

BA, Pædagogik

Kursusindhold

Identificere og analysere professioners videns- og praksisformer som videnskabelige genstandsfelter. Tilegne sig teoretiske, metodiske, analytiske og historiske tilgange til at studere pædagogisk praksis, og professioners videns- og praksisformer, eksempelvis psylologiske, antropologiske, sociologiske og politologiske tilgange og tilgange i de interdisciplinære mellemrum. Foreslå specifikke og systematiske måder at studere genstandsfelter under anvendelse af beskrivende og analytisk orienteret teori og metode.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamenssproget er dansk
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5