HPÆB00391U  PÆD, Modul 5: Didaktik, curriculumteori og curriculumsociologi

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Didactics, Curriculum Theory and Curriculum Sociology.

Uddannelse

BA, Pædagogik.

Kursusindhold

Analysere undervisning ud fra både didaktiske, curriculumteoretiske og -sociologiske tilgange. Redegøre for betydningen af begreber som dannelse, socialisering og læring i forhold til undervisning. Sondre mellem og forholde sig kritisk-analytisk til anvendelsen af forskellige undervisningsformer og -midler, herunder digitale medier i undervisningen.

 

På Hold 1 vil der være samundervisning med tilvalgsstuderende.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Eksamenssproget er dansk
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5