HPÆB00284U  PÆD, BA-projektseminar

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

BA project.

Uddannelse

Bachelor, Pædagogik

Kursusindhold
 BA-seminar Seminaret er tilrettelagt for de studerende der planlægger at skrive BA-projekt i efteråret 15 eller forår 16. Indholdet vil rette sig mod hvordan man kommer i gang med at tilrettelægge skrivningen af sit BA-projekt, planlægning af de forskellige faser, brug af empiri eller ej samt litteratursøgning og introduktion af referencestyringsværktøj. Tildeling af faglig vejleder vil foregå via seminaret
Holdundervisning.
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
Fri skriftlig hjemmeopgave med mundtlig dialog med materiale.
Eksamenssproget er dansk.
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 16
  • I alt
  • 16