HPÆB00282U  PÆD, BA-seminar

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

BA project.

Uddannelse
Bachelor
Kursusindhold
 BA-seminar Seminaret er tilrettelagt for de studerende der planlægger at skrive BA-projekt i efteråret 14 eller forår 15. Indholdet vil rette sig mod hvordan man kommer i gang med at tilrettelægge skrivningen af sit BA-projekt, planlægning af de forskellige faser, brug af empiri eller ej samt litteratursøgning og introduktion af referencestyringsværktøj. Tildeling af faglig vejleder vil foregå via seminaret
Holdundervisning.
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
Fri skriftlig hjemmeopgave med mundtlig dialog med materiale.
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 16
  • I alt
  • 16