HPÆB00241U  PÆD, Modul 5: Faget Pædagogik og pædagogisk teori - aktuelt

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Contemporary Theory and Practice in Education

Uddannelse

Pædagogik

Kursusindhold

Analysere undervisning ud fra både didaktiske, curriculumteoretiske og sociologiske tilgange samt redegøre for betydningen af begreber som dannelse, socialisering og læring i forhold til undervisning. At sondre mellem og forholde sig kritisk-analytisk til anvendelse af forskelllige undervisningsformer og -midler, herunder digitale medier i undervisningen.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave med materiale under forudsætning af godkendte praktiske øvelser.
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5