HPÆÅ10161U  PÆD, Modul 4: Læring i arbejdslivet - individ og organisation (Forår 2016) AFLYST

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Worklife Learning - the Individual and Their Organization.

Kursusindhold

På dette modul vil den studerende få viden om og forståelse af:

Pædagogiske problemstillinger inden for virksomheder og organisationer, f.eks. relateret til organisationskultur, organisatorisk læring, kvalifikations- og kompetenceudvikling, læring i praksis m.m.

Læringsteoretiske positioner relateret til spektret: "Fra det lærende individ til den lærende organisation".

Analysestrategier og redskaber til at identificere, analysere og vurdere de pædagogiske problemstillinger.

Studiet af udviklingsstrategier i organisationer og blandt medarbejdere, herunder studiet af anvendte redskaber og kursusformer, coaching og mentorordninger eller brug af test.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5