HPÆÅ10101U  ÅU PÆD - Modul J: Fra professionsefaring imod teoretisk viden (Efterår 15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

ÅU PÆD - Modul J: Fra professionsefaring imod teoretisk viden

Uddannelse

BA - Pædagogik

Kursusindhold

Modulet handler om forholdet mellem professionserfaring, praktisk viden og teoretisk viden og inddrager forskningslitteraturen i beskrivelse og forståelse af pædagogiske fænomener. Modulet henvender sig til studerende, der er uddannet inden for uddannelser, der retter sig imod sygeplejerske-, lærer-, pædagog- og lignende professioner, og ønsker at gå videre på en kandidatuddannelse på pædagogik. På denne baggrund berører modulet spørgsmål om, hvordan professionsviden og professionserfaringer kan anvendes i teoretiske og studiemæssige sammenhænge. Undervisningen tilsigter at beskrive pædagogik som fag fra henholdsvis et praksis- og professionsperspektiv og et videnskabeligt perspektiv. I modulet åbnes der for undersøgelse og analyse af hvordan professionserfaringer og teoretisk viden kan supplere og udfordre hinanden. Endvidere åbnes der for analyser af de normative aspekter samt af den anvendelses- og udviklingsorientering, der præger den professionelle vidensproduktion. Endelig introduceres der til, hvordan man kan arbejde med udvalgte teoretiske og analytiske perspektiver på pædagogisk praksis.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 54
  • I alt
  • 54