HNAB00411U NÆR, Introduktion til Ægyptens oldtidskulturer (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Introduction to Egypt (archaeology)

Uddannelse
Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2015

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Ægyptologi, 2007

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nærorientalsk, 2007
Kursusindhold

At give den studerende kendskab til centrale aspekter af Ægyptens Oldtid, samt introducere den studerende for relevante teorier og metoder. Kurset gennemgår hovedtrækkene af Ægyptens arkæologi fra forhistorisk tid til islamisk periode. Arkæologien beskæftiger sig primært med de materielle levn eksempelvis arkitektur, grave og oldsager i deres sociale kontekst. Disse behandles på baggrund af en bred gennemgang af Ægyptens oldtidshistorie. Der vil tillige blive introduceret udvalgte aspekter af arkæologiens teorier og metoder. Disses betydning for fortolkningen af kilderne og de spørgsmål, der stilles til materialet, vil blive diskuteret.

Deltagelse i eksamen forudsætter aktiv undervisningsdeltagelse, defineret som en mundtlig fremlæggelse à max. 20 min. samt en skriftlig opgave à max. 5 normalsider.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Ægypten i oldtiden:

Ægyptologi (Fagelementkode HÆGB00411E) 

Nærorientalsk arkæologi (Fagelementkode HNAB00411E)

Assyriologi (Fagelementkode HASB00411E)   

BA 2007-Tilvalgsordning

Nærorientalsk arkælologi (Fagelementkode HNAB10021E)

Ægyptologi (Fagelementkode HÆGB10011E)

Eksaminanden opgiver 1100-1300 normalsider på niveau svarende til K. A. Bard, An Introduction to the Archaeology of Egypt (London: Routledge, 2009); E. Hornung, History of Ancient Egypt (Edinburgh: Edinburgh University Press); B. J. Kemp, Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization (Routledge: London, NB: Second Edition 2006); S. Quirke, Ancient Egyptian Religion (London: British Museum Press); W. S. Smith, The Art and Architecture of Ancient Egypt (Yale: Yale University Press, revised edition by W. K. Simpson, 1998).

 

 

Det forventes, at den studerende kan læse engelsk og tysk faglitteratur.
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Ekskursioner
 • 18
 • Forberedelse
 • 309,5
 • Forelæsninger
 • 56
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 412,5